Whistleblowing/Visszaélés-bejelentés

We hereby inform you that BNP PARIBAS, Hungary Branch operates a whistleblowing system, in accordance with the provisions of the French Decree of 31 March 2005 amending Regulation 97-02 on the internal control of credit institutions and investment companies and the Hungarian Act CLXV of 2013 on complaints and notification of general interest.
The whistleblowing process enables every employees and the persons in contractual relationship with BNP PARIBAS to submit a notification concerning compliance failures experienced by them.

You can read more information about it here: Information on whistleblowing system.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe visszaélés-bejelentő rendszert működtet, összhangban a hitelintézetek és befektetési társaságok belső ellenőrzéséről szóló 97-02 rendelkezést módosító 2005. március 31-i francia rendelet valamint a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. magyar törvény rendelkezéseivel.
A visszaélés-bejelentő rendszer lehetővé teszi, hogy a munkavállalók, illetőleg a BNP PARIBAS-val szerződéses viszonyban álló személyek bejelentést tegyenek az általuk tapasztalt esetleges visszaélésekkel kapcsolatban.

Bővebb információt itt olvashat: Tájékoztatás a visszaélés bejelentő rendszerről.